ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวฉั่นโฝ่

NEW CHAN FOR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004787
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 6 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 69 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า