ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยกาญจน์

CHAIYAKARN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004728
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1208 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66123 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ