ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมิตร์โอสถ

SIRIMIT GSOTH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004710
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
24/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 799/1 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค