ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวศิริชัย

NEW SIRI CHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004680
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 31/5 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด