ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่งย้ง

LENG YONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004591
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 57 ซอยยานนาวา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง