ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ดรับเบอร์

UNITED RUBBER LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ดรับเบอร์ (ID: 0103501004493) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/9/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1128/2 ถนนพระราม 4 แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตรองเท้ายาง มีทุนจดทะเบียน 164,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501004493
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/9/2501 พ.ศ.
(65 ปี 10 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
17/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
164,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
15202 การผลิตรองเท้ายาง

บริษัทที่คล้ายคลึง