ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสวัสดิพืชผล

THAI SVASD PRODUCE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสวัสดิพืชผล (ID: 0103501004434) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/9/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 323 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 20,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501004434
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/9/2501 พ.ศ.
(65 ปี 9 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
15/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
20,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง