ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง้วนเฮงเทรดดิ้ง

GUAN HENG LIMITED PARTNERHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004396
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
12/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 771/10 ซอยสพานสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28240 การผลิตเครื่องจักรสำหรับการทำเหมืองแร่เหมืองหินและการก่อสร้าง