ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสหาย

SAHAIUNION LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสหาย (ID: 0103501004337) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/9/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 356/25 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501004337
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/9/2501 พ.ศ.
(65 ปี 10 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
10/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง