ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเกรนเอ๊กซ์ปอตเตอร์ส

THAI GRAIN EXPORTERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004329
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
9/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 2238 จ. ตรอกจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป