ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่งเฮงจั่น

MONG HENG JAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004256
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
8/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 9 ถนนจักรเพชร ซอยวานิช 1 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น