ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัลลีย์วัฒนาเทรดดิ้ง

VALLEE WATANA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004248
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
6/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 71/7 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น