ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำตรง

NOM TRONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004230
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
5/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 96-98 ถนนผดุงด้าว แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน