ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเพียรพล

SRI PHIAN PHOL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004175
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 643/1 ซอยมังกร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ