ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสมบูรณ์วาณิชย์

THAI SOMBOON TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสมบูรณ์วาณิชย์ (ID: 0103501004132) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/9/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 143-145 ถนนจักรเพ็ชร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การปลูกธัญพืช (ยกเว้น ข้าวและข้าวโพด) มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501004132
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/9/2501 พ.ศ.
(65 ปี 10 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง