ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีดตึกเฟอร์นิเจอร์

WALTURK FURNITURE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004094
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 52-58 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้