ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรชัยอุตสาหกรรมยาง

PIEN CHAI RUBBER INDUSTRY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004060
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
1/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 540,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 34 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น