ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทเวศน์เซอร์วิส

DAWES SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003985
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
27/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 170,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 176 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45201 การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์