ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวรรณเทรดดิ้ง

CHAIVAN TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003870
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 70-72 ถนนมิตรพันธ์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41001 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย