ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไทยณรงค์

SRITHAI NARONGKA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003853
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 9,840,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 78/1 ถนนดาวข่าง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46631 การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต