ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วฮงหลี

HUA HANG LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003811
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
13/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 72 ถนนพระราม 4 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น