ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหช่าง

UNION ELECTRONICS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003608
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
2/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 180,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 645-647 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน