ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์นิมิตภาพยนตร์

NEW CENTURY FILM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003560
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 192-194 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์