ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนฝาด

YUEN FATT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนฝาด (ID: 0103501003551) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/7/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 206/4 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตรองเท้าหนัง มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501003551
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/7/2501 พ.ศ.
(65 ปี 11 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
30/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
15201 การผลิตรองเท้าหนัง

บริษัทที่คล้ายคลึง