ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียยูเวลเล่อร์ส

ASIA JEWELLERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003527
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1243 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ