ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีมิตรวิศว

TRIMIT ENGINEERING CONCERNS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003501
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 41 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง