ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมศาลาแดง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003489
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
28/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 180,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 181-185 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี