ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบไต้เซ้ง

CHIB TAI SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003471
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
28/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 540,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 367 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า