ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กล้ามศิลป์

S. UNITED BARBELL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003454
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
25/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 124/5 ซอยนครเขษม 2 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง