ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสินไทยเทรดดิ้ง

SAHASIN THAI TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสินไทยเทรดดิ้ง (ID: 0103501003420) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/7/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4176 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 30,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501003420
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/7/2501 พ.ศ.
(65 ปี 11 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
23/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
30,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง