ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮงจั่นเทรดดิ้ง

HONG CHAN TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003411
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
22/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 35,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 40 ถนนรามไมตรี แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น