ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวเลิศพานิช

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003390
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
22/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 72,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1141 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 27200 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า