ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแลนด์เอเยนต์ซี่

THAILAND AGENCIES LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแลนด์เอเยนต์ซี่ (ID: 0103501003381) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/7/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 133 ซอย 77 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501003381
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/7/2501 พ.ศ.
(65 ปี 11 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
21/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง