ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทีปไพบูลย์

CHEUNG FAT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทีปไพบูลย์ (ID: 0103501003357) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/7/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 50 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องสำอาง มีทุนจดทะเบียน 50,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501003357
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/7/2501 พ.ศ.
(66 ปี 2 วัน ที่แล้ว)
17/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
50,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
วัตถุประสงค์
46443 การขายส่งเครื่องสำอาง

บริษัทที่คล้ายคลึง