ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ดเซอร์วิสเทรดดิ้ง

THE UNITED SERVICE TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003322
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 128/3 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง