ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยนตร์ขนส่งพาณิชย์

SAHAYONTR PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003314
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
16/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 8/14 ท.8/14ธ. ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น