ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงทำขนมจูเฮียบเฮง

JOO HEABHANG FACTORY CAKE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003268
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
11/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 538 ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10739 การผลิตลูกกวาดและขนมอื่นๆ ที่ทำจากน้ำตาล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น