ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมเกียรติพาณิชย์

SERMKIATI PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003250
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 59 หมู่ที่ 5 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ