ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยจีนโอสถ

THAI CHIN DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003225
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
10/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 520/6 หมูที่ 13 ซอยสุขสวัสดิ์ 14 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์