ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทามาร์โก

TAMAR CO LIMTIED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003195
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 140/2 ซอยกลาง ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66301 กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ)