ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทตากิ

TAITAKI LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทตากิ (ID: 0103501003098) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/7/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 430 ถนนสุริวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501003098
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/7/2501 พ.ศ.
(66 ปี 9 วัน ที่แล้ว)
3/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง