ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลไทย

GOLTHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003071
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 811/9 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า