ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจผลิตภัณฑ์

SAHAKIJ PLITPHANTA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003047
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
3/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 171 ซอยอมร ถนนลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46693 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น