ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชน โอเวอร์ซี เทรดดิ้ง

CHAN OVERSEAS TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003021
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 895/25 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์