ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดฟ้าภัตตาคาร

LUCK THIEN LAO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003004
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
2/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 52,500 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 10/1-10/3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร