ห้างหุ้นส่วนจำกัด โหงวฮวด

GOW HVAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002962
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
30/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 743 ถนนสพานสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์