ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนวิบูล

WATANA VIBUL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002920
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน ที่แล้ว)
25/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง อาคารที่ 2 ถนนราชดำเนิน แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33200 การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์