ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตยกิจ

NITAYA KITCH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002814
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 92-94 ซอยพระยาศรี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น