ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเศรษฐภัณฑ์

SAHA SETAPAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002679
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 186 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ