ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็งหลี

ENRICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002644
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 302/5-302/6 ถนนสุริยวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง